PAVA PV 600 Bronze – undervognsprodukt


Undervogn behandlet med PAVA Pv600 Bronze

Undervogn behandlet med
PAVA PV 600 Bronze

PAVA Produkter A/S introducerer nu undervognsproduktet PAVA PV 600 Bronze som afløser for vort tidligere “high end produkt”, PAVA PV 500.

PAVA PV 600 Bronze anbefales fortrinsvis til 1. gangsbehandling men kan naturligvis også anvendes ved genbehandling som det er tilfældet på den viste VW Polo ( denne bil har kun 1 gang tidligere været behandlet – der var anvendt PAVA PV 500 ).

PAVA PV 600 Bronze kan, på grund af sin opbygning, påsprøjtes i varierende lagtykkelser. I hjulkasser og langs dørpaneler, hvor det mekaniske slid er størst, påføres et tykkere lag end på
området midt under bilen.

PAVA PV 600 Bronze har endvidere den miljømæssige fordel at det ikke kan afdryppe i naturen, ligesom opløsningsmidlet der er anvendt, er af den miljøvenlige type.

Det er sprøjteoperatørens valg hvorvidt PAVA PV 600 Bronze anvendes til den enkelte bil.